Malé výrobne mliekárenských a mäsových výrobkov


Počas existencie spoločnosti boli obdobia ,kedy vznikla potreba budovať malé mliekárne,výrobne syrov,bryndze,korbáčikov a mäsových výrobkov. Najviac ich vzniklo v porevolučnom období a väčšina v priestoroch bývalých hospodárskych,administratívnych budov kravínov a pod. Na výstavbu v týchto priestoroch lepší variant ako použitie sendvičových panelov nejestvuje. Mezi hlavné prednosti patria:
- Rýchlosť výstavby /Počíta sa hodiny u väčších prevádzok na pár dní/
- Variabilita
- Výborné tepelnoizolačné vlastnosti
- Umývateľný povrch
- Možnosť urobiť rýchlo stropy a podhľady
- Montáž v akýchkoľvek priestoroch


     Steny a stropy nemusia byť upravené omietkou                                     Nový stav po obložení