Potravinárske prevádzkárne


V potravinárskom priemysle sa sendvičové polyuretanové panely používajú pri výstavbe mäsokombinátov,hydinární, mliekární, a výrobní všetkých veľkostí,veľkoskladov potravín,ovocia a zeleniny,dozrievární ovocia a ostaných stavieb.

Pri budovaní objektov potravinárskeho priemyslu sa v plnom rozsahu prejavia výhody použita sendvičových polyuretanových panelov ako - rýchla montáž,výborné tepelnoizolačné vlastnosti,umývateľný povrch a preto v súčasnosti je to najrozšírenejší spôsob výstavby týchto stavieb.

U jestvujúcich prevázok, ktoré nevyhovujú hygienickým normám únie sa panely používajú na obklady stien,znižovanie stropov,oddelenie prevádzok,hygienických slučiek,opláštenie expedičných rámp,sociálnych priestorov a pod.Všetky kúty a styk stena-podlaha sú prelištované oblými plastovými lištami.

Tieto prvky,v súčasnosti už nevyhnutné, prispievajú k udržaniu vysokého hygienického štandardu prevádzky.

Dodacie lehoty dodávky a montáže sendvičových panelov, oproti klasickým stavebným postupom, umožňujú rýchle spustenie výroby,respektíve odstránenie nedostatkov, ktoré ohrozujú jej chod s titulu neplnenia požiadaviek EÚ, v rekordnom čase.